Handelseiendom vest ble etablert i 2008 og eies 50/50 av MTB Gruppen og Kristianborg Gruppen. Eierne er representert innen næring & boligeiendom og besitter  porteføljer på  vel 120 000 m2

Handeleeindom Vest as har i overkant av 10000 m2 med hovedsak næringsareal. Vi har solide leietakere som Rema 1000 , Nordea Bank samt det offentlige. 

Selskapets nyeste kjøp Rogne skole  med sine  7000 m2 sentralt på Voss byr på spennende utviklingsmuligheter. Som grunnpillar ligger det en 15 års leieavtale med Hordaland Fylke på ca. 2200 m2 som skal benyttes til 80 hybler for skoleelever på Voss. I tillegg har eiendommen et særdeles spennende utviklingspotensial på ca  5000 m2 som vil kunne konverteres til bolig ved Voss Sentrum. Man vil starte reguleringsarbeider høsten 2014 og vil tidligst i januar 2018 kunne starte realisering av boligutviklingen. 

Handelseiendom vest as er organisert med single purpose selskaper og således er Osterøy, Austevoll og Voss næringseiendom as rene datterselskaper. 

Selskapet er interessert i eiendom primært i region vest og  gjerne kombinasjonseiendom med langsiktig leie og noe utviklingsmuligheter. Send oss gjerne ditt prospekt eller en kortfattet info så vil man kunne vurdere dette. Vi kan også være interessert i medeierskap i prosjekter for utvikling sammen med flere aktører.

Storebø, Austevoll

Lonevåg, Osterøy

Rogne, Voss